Synstest

_IB33635©IvarBaraneEn grundig synstest er viktig for å avdekke synsfeil og øyesykdommer i et tidlig stadium. Selv om du selv tror du ser bra, bør du ta deg tid til en sjekk hos optiker. Sammen finner vi ut av hvor ofte en synstest bør foretas.  Allerede i 5 års alderen bør den første synstest foretas og senere jevnlig gjennom hele livet. Spesielt er alderen 45-55 år en tid hvor synet ditt forandrer seg mye.

En optiker kan oppdage andre helsemessig endringer ved en synstest. Ved mistanke om øyesykdom henviser optiker direkte til øyelege.

En synstest hos oss starter med en forundersøkelse, der vi med  iProfileren måler øyets overflate. Denne målingen gir oss en indikasjon på synstilstanden din, samt hornhinnas topografi. Under forundersøkelsen kontrollerer vi også trykket i øyehulen og eventuelle synsfeltsutfall. Videre har vi en grundig samtale om ditt syn og dine synsplager. Hvordan føler du at du ser på avstand/nær ? Føler du deg trett? Har du hodepine? Har du spesielle krav til synet i jobben eller med en hobby? Har du tørre øyne ? Samarbeider øynene bra? Er du høyre eller venstre dominant? Hvordan er dybde og nattesynet?  Disse og mange andre opplysninger vil gi optikeren et godt utgangspunkt for videre testing.

Mange  gruer seg for å “svare feil” når de er hos en optiker. Det finnes ingen “riktige” eller “gale” svar. Vi tester synet flere ganger,på ulike måter og vil komme frem til en endelig konklusjon. Undersøkelsen avdekker nettopp ditt individuelle behov.