Barn og syn

Vi har lang erfaring i å utrede synsfunksjonen hos barn med lese og skrivevansker. Vi har egen avdeling hvor vi utfører synstrening på barn.

Synstest og barn – dette bør du vite

1 av 5 barn i skolealder har redusert synsfunksjon. Dårlig syn hos barn kan stå i veien for aktiv utfoldelse, gi konsentrasjonsvansker og problemer med å følge med i undervisningen.

Mange barn sliter med dårlig syn uten at foreldre eller andre voksne oppdager det, og barn med dårlig syn er ofte ikke klar over at de burde se bedre. Selv små synsfeil kan skape store problemer for mange.

Vanligste tegn på synsplager hos barn

Barn som har kort konsentrasjon, har vanskelig for å lære seg bokstaver eller unngår nærarbeid som lesing og skriving, bør undersøkes hos optiker. Vi vet at det er en overhyppighet av synsfeil hos personer med lesevansker.

Har du spørsmål om barn og syn?

Liv har en master utannelse i barn og syn. Hun har lang erfaring i å utrede synsfunksjonen hos barn med lese og skrivevansker.

Liv, optiker