Filterbriller

 Filterglass er glass som blokkerer eller demper deler av det synlige lyset, mest vanlig er kantfilter som blokkerer bestemte bølgelengder.

Filterglass er glass som blokkerer eller demper deler av det synlige lyset, mest vanlig er kantfilter som blokkerer bestemte bølgelengder. Synlig lys ligger innenfor det elektromagnetiske spektrum mellom ca. 400 – 750nm, de korteste bølgelengdene er det lyset som har høyest energi og som er vist å være mest skadelig for oss.

Filterglass blir per dags dato mest brukt til de med redusert syn, ulike typer øyesykdommer eller personer med unormal høy grad av lysømfintlighet. Dersom en har redusert syn er det vanligvis viktig med mye godt lys for å kunne se bedre, men for mange skaper dette ubehag og frustrasjon. Filterglass vil da bidra til å blokkere ubehagelig lys, samtidig som det gir bedre komfort og i noen tilfeller bedre kontrastsyn. Personer med albinisme, AMD, diabets retinopati, glaukom, katarakt, ME, retinis pigmentosa, sjøgrens og akromatopsi vil gjerne oppleve bedre komfort med filterglass.

Filter kan likevel gi fordeler til personer med normalt syn. Dette ved å gi øynene den beste beskyttelsen mot skadelig lys, forbedre synskvaliteten til sportsaktiviteter, unngå hodepine fra arbeid foran pc-skjerm, gi forbedring av syn i forbindelse med bilkjøring i mørket og mye mer.

Vi kan levere alle typer filterglass

Vi kan levere alle typer filterglass og for alle typer korreksjoner, som enstyrke, progressive, bifokale og kontorbrilleglass. Filter kan også kombineres med polarisering eller fargeskiftende effekt. Filterglass kan lages som glass i egen brille, som biocover til å bruke over sin normale brille eller som forhengere til å henge/klype over egen brille.

Valgmulighetene er store!

Filterbriller tilpasses den enkeltes behov ved subjektiv utprøving, og det bør testes i de situasjonene hvor brukeren har problemer. En må regne med at forskjellige filtere vil fungere til forskjellig bruk, f.eks innendørs i forhold til utendørs.

Innfatning spiller også en vesentlig rolle dersom det er snakk om lysømfintlighet. Her er det viktig at innfatningen dekker godt rundt øynene for å unngå strølys fra omgivelsene. Vi kan levere flere typer spesialtilpassede innfatninger.

Vi hjelper med NAV-søknader for de som er kvalifisert for dette.

Snakk med oss om filterbriller

Vi har spesialkompetanse og topp moderne utstyr for å avdekke og behandle tørre øyne.

Snakk med Marit